Arigatou, sumimasen - poděkování a omluvy v japonštině

28.11.2011 / Taro / 123  

Jazyk je klíčem k mentalitě jeho rodilých mluvčích. V japonštině je frází pro poděkování a omlouvání několik. Ty se liší podle stupně zdvořilosti ale i podle kontextu. V tomto článku se dočtete, jaké fráze se používají, v jakých situacích a proč se Japonci často místo poděkování omlouvají.

Poděkování

ありがとう/Arigatou – Asi jeden z prvních výrazů, které se každý v japonštině naučí. Když tak poděkujete neznámým Japoncům, budou se usmívat a budou rádi, že na ně mluvíte jejich jazykem, ale moc dobrý dojem neuděláte. Jedná se o poděkování neformální.

ありがとうございます/Arigatou gozaimasu – Formálnější verze arigatou. Současně se jedná o nejuniverzálnější způsob poděkování v japonštině. Stěží jim můžete něco zkazit. Jen mezi přáteli můžete, jak je zmíněno výše, gozaimasu vynechat.

ありがとうございました/Arigatou gozaimašita - Obdoba arigatou gozaimasu, jen v minulém čase. Děkuje se tak za něco, co pro vás jiná osoba udělala a co už je definitivně ukončeno, např. když po nákupu opouštíte obchod, prodavač/ka vám poděkuje takto, neboť jste už nakoupili a odcházíte.

どうもありがとうございす/Doumo arigatou gozaimasu – Zdvořilé poděkování. Slůvkem doumo zdůrazníme míru vděčnosti. Obdobně funguje どうもありがとうございました/Doumo arigatou gozaimšita.

ご馳走様でした/ごちそうさまでした/Gočisou sama dešita - Fráze spojena se stolováním. Ve většině případů neznamená poděkování nikomu konkrétnímu. Uvádím ji zde ale proto, že přece jenom poděkováním je. Jedná se o poděkování za jídlo. Kromě zdvořilé fráze po jídle bez ohledu na to, zda osoba, která jídlo připravila, je přítomná či ne, lze tuto frázi použít v případě, že vás na jídlo někdo pozve. Například je zvykem, že nadřízený v práci platí za své podřízené, když jdou společně do izakaye. 

Omluvy

ごめん/Gomen - Nejzákladnější a nejméně formální způsob omluvy. Funguje pouze jako omluva a pouze mezi přáteli nebo rodinou. Často se s ním můžete setkat s přidanou partikulí ね/ne: ごめんね/Gomenne Partikule nemění význam, pouze může dát na omluvu důraz.

ごめんなさい/Gomen nasai – Formálnější verze. Používá se ve styku s neznámými dospělými, kolegy v práci, společensky výše postavenými osobami.

すみません/Sumimasen – Formální omluva. O něco zdvořilejší než gomen nasai. Navíc má širší škálu uplatnění; zatímco gomen nasai se používá pouze v případech, kdy člověk učinil něco nesprávného a chce vyjádřit svoje politování, sumimasen se kromě toho používá při mnoha dalších příležitostech, při kterých se Japonci omlouvají, podobně jako Angličané užívají fráze „Excuse me“.

申し訳ございません/もうしわけございません/Mouši wake gozaimasen - Nejformálnější výraz pro omluvu. Doslova znemaná „Nelze se nijak omluvit“. Velmi japonská omluva. Japonci věří, že když udělá člověk něco špatného, to jediné, co člověk může udělat, je už to nedělat a neokecávat, jak vám je to líto. S tímto výrazem se lze setkat také ve verzi 申し訳ありません/Mouši wake arimasen.

悪い/わるい/warui – Velmi neformální. Doslova tento výraz znamená „špatné“.

Omluvy/Poděkování

Všeobecně je japonská společnost postavená na úctě jednotlivce k jednotlivci. Což znamená i to, že je nepřípustné obtěžovat kohokoliv svými negativními emocemi. No a „obtěžování“ může znamenat i po někom něco chtít, někomu být na obtíž třeba tím, že vám pomůže s kufrem. Díky tomu lze  “děkuji za pomoc“ často vyjádřit spíše frází „promiňte, že jsem vás obtěžoval/a“.

Například sumimasen je vcelku běžná fráze pro poděkování, zejména v případě, kdy se domníváte, že to, že pro vás někdo něco udělal, je pro danou osobu přítěží. Zde platí, že Japonci se tak budou domnívat mnohem častěji než Evropané.

Ve spojitostí s frází gočisou sama dešita (nebo také ご馳走様です/gočisou sama desu) lze také zmínit frázi sumimasen gomen nasai spojenou ze dvou omluv. Jedná se o velmi zdvořilé a pokorné poděkování, které se používá při poděkování výše postavené osobě.

   
Taro

Přidat nový komentář
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je zenbu.cz, podléhá licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.